Inscriere la Creșa și Grădinița Tărâmul Fermecat din Bragadiru

Pentru a vă preînscrie la Creșa și Grădinița Tărâmul Fermecat din Bragadiru este necesar să completați formularul online de mai jos.
Pentru inscriere, actele necesare definitivării sunt:
1. Formular de înscriere (disponibil la sediul grădiniței);
2. Copie după certificatul de naștere al copilului;
3. Copie după cărțile de identitate ale părinților / tutorelui legal;
4. Aviz epidemiologic – apt pentru intrarea în colectivitate;
5. Fișa medicală, eliberată de medicul de familie.

    Toate câmpurile sunt obligatorii

    Ce program doriți pentru copilul dumneavoastră?

    Data începerii?

    Prin ce modalitate ne-ați găsit?